Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2011

Leczenie drżenia samoistnego 2011

 Aktualizacja wytycznych AAN: Leczenie drżenia samoistnego T.A. Zesiewicz, R.J. Elble, E.D. Louis, G.S. Gronseth, W.G. Ondo, R.B. Dewey, Jr., M.S. Okun, K.L. Sullivan, and W.J. Weiner Evidence-based guideline update: Treatment of essential tremor: Report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology Neurology 2011 : WNL.0b013e318236f0fdv1-WNL.0b013e318236f0fd. Link: http://www.neurology.org/content/early/2011/10/18/WNL.0b013e318236f0fd.full.pdf+html

Wytyczne postepowania we wczesnej fazie udaru niedokrwiennego mózgu [aktualizacja]

Aktualizacja: Nowe wytyczne są tutaj: http://neuroguide.neurom.pl/2013/02/wytyczne-ahaasa-leczenia-udaru.html Poniższy wpis służy porówaniu Wytyczne AHA/ASA z 2007 Harold P. Adams Jr, i wsp. Guidelines for the Early Management of Adults With Ischemic Stroke Full Text PDF Uzupełnienia AHA z 2010 r ww wytycznych dotyczące stanów nagłych związancyh z nadciśnieniem  tętniczym w udarze mózgu i SAHu: http://www.acepnewsnetwork.com/fileadmin/site_images/acep/PDFs/Guideline_12pg_0329_REVFINAL_331.pdf

Nowe kryteria rozpoznawania choroby Alzheimera

Opublikowano nowe kryteria rozpoznawania choroby Alzheimera, łagodnych zaburzeń poznawczych spowodowanych chorobą Alzheimera oraz  kryteria przedklinicznej choroby Alzheimera "wyłącznie do celów badawczych". Kryteria opublikowano 19 kwietnia w postaci 3 dokumentów i artykułu wprowadzającego na stronach czasopisma: Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association . Link: http://www.alzheimersanddementia.org/content/ncg

Nowe kryteria diagnostyczne stwardnienia rozsianego

Te nowe kryteria diagnostyczne stwardnienia rozsianego (SM) wprowadzają kilka zmian, które upraszczają ustalenie rozpoznania tej choroby, zachowując jednocześnie czułość i specyficzność Link do artykułu w Annals of Neurology (pełen dostęp): http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.22366/abstract Publikacje wcześniejszych kryteriów: 2005: Polman CH , Reingold SC , Edan G , et al. Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2005 revisions to the “McDonald Criteria.” Ann Neurol 2005 ; 58 : 840 – 846 . 2001: McDonald WI, Compston A, Edan G, et al. Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis. Ann Neurol 2001; 50: 121–127.

Wytyczne EFNS - wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu: przegląd metod diagnostycznych i wytyczne postępowania

Wirusowe zapalenie mózgu jest stanem naglącym. Rokowanie zależy głównie od swoistego patogenu i stanu odporności gospodarza. Szybkie ustalenie właściwego rozpoznania i wprowadzenie leczenia objawowego i swoistego mają duży wpływ na zmniejszenie śmiertelności i ograniczenie trwałego uszkodzenia mózgu u osób, które przeżywają. A dla zainteresowanych link do artykułu... http://www.mp.pl/artykuly/?aid=55668&spec=60

Znaczenie obrazowania dyfuzji i perfuzji RM w rozpoznawaniu świeżego udaru niedokrwiennego

Na stronach Medycyny Praktycznej ukazało się omówienie artykułu Evidence-based guideline: The role of diffusion and perfusion MRI for the diagnosis of acute ischemic stroke Report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology, autorstwa P.D. Schellinger, R.N. Bryan, L.R. Caplan, J.A. Detre, R.R. Edelman, C. Jaigobin, C.S. Kidwell, J.P. Mohr, M. Sloan, A.G. Sorensen and S. Warach Omówienie opracował dr med. Marek Bodzioch, a konsultował prof. dr hab. med. Marek Sąsiadek http://www.mp.pl/artykuly/?aid=56930

Postępowanie w łagodnych położeniowych zawrotach głowy

Uwaga jest aktualizacja tych wytycznych: http://neuroguide.neurom.pl/2017/05/agodne-poozeniowe-zawroty-gowy.html Wytyczne opublikowane w 2008 r., oparte na badaniach, dotyczą postępowania w łagodnych położeniowych zwrotach głowy. U osób dorosłych ŁPZG stanowią najczęściej występujące zaburzenie przedsionkowe, którego chorobowość życiowa wynosi 2,4%. Wytyczne dotyczą postępowania u osób w wieku 18 i więcej lat, z podejrzeniem ŁPZG. Wytyczne zostały przygotowane dla wszystkich klinicystów, którzy mogą zajmować się pacjentami z  ŁPZG. Neil Bhattacharyy et al. Clinical practice guideline: Benign paroxysmal positional vertigo Otolaryngology–Head and Neck Surgery (2008) 139, S47-S81

Wytyczne EFNS dotyczące rozpoznawania i leczenia neuroboreliozy w Europie

Cytat z komentarza prof. W. Służewskiego "Przedstawiona w tym dokumencie szczegółowa analiza prac naukowych opublikowanych w ostatnich 20 latach na temat neuroboreliozy, obejmująca badania europejskie, pozwala spojrzeć "z lotu ptaka" na problemy diagnostyczno-terapeutyczne w tej chorobie, z którymi większość z nas styka się w praktyce klinicznej. Za najbardziej wartościowe należy uznać fragmenty wytycznych dotyczące interpretacji badań diagnostycznych i zalecenia terapeutyczne w odniesieniu do powtarzania kuracji i czasu jej trwania." Wytyczne opublikowano w piśmie Medycyna Praktyczna Neurologia 2010/02 Tekst wytycznych w języku polskim wraz z komentarzem dostępny jest na stronach medycyny praktycznej: http://www.mp.pl/artykuly/index.php?aid=51731 (wymaga posiadania konta na portalu www.mp.pl) Tekst orginalny (pdf) w języku angielskim dostępny jest na stronach EFNS: EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosi

Wytyczne dotyczące pierwotnej profilaktyki udaru mózgu

Nowe wytyczne od AHA/ASA zawierają przegląd danych o ustalonych i nowych czynnikach ryzyka udaru mózgu i przedstawiają oparte na faktach zalecenia mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia pierwszego udaru mózgu. Guidelines for the Primary Prevention of Stroke. A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association   Stroke Dec 06, 2010; doi: 10.1161/STR.0b013e3181fcb238.  [Abstract]     [PDF]

Rekomendacje leczenia udaru mózgu POLKARD 2008 [aktualizacja 2011-11-19]

19-11-2011: uwaga nowe wytyczne tutaj: http://neuroguide.neurom.pl/2011/11/polskie-wytyczne-leczenia-udaru-mozgu.html Ze wstępu: " Zespół koordynujący część neurologiczną Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD przekazuje Państwu tłumaczenie Deklaracji Helsingborgskiej 2006 Europejskich Strategii Udarowych oraz aktualne wytyczne dotyczące funkcjonowania oddziałów udarowych, postępowania w ostrym udarze niedokrwiennym i ostrym udarze krwotocznym, profilaktyki wtórnej udaru oraz postępowania rehabilitacyjnego po udarze mózgu. Obecne rekomendacje są w dużej mierze oparte na poprzednich wytycznych przygotowanych w ramach pracy Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu (NPPiLUM). Pomimo że w światowym piśmiennictwie istnieją opracowania podobne do naszych, uważamy, że konieczne jest systematyczne aktualizowanie wytycznych również w języku polskim. Każdy kraj – także Polska – ma odmienną organizację służby zdrowia, od

Zakrzepica zatok żylnych mózgowia

The American Heart Association/American Stroke Association wydało po raz pierwszy zalecenia postępowania w zakrzepicy zatok żylnych mózgowia. Zalecenia pomogą klinicystom zidentyfikować tę rzadką przyczynę udaru mózgu u osób młodych. Wytyczne na stronach Stroke Omówienie: http://www.medscape.com/viewarticle/736866

Obrazowanie w bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

Rutynowe stosowanie badań obrazowych w bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z zastosowaniem badań rtg lub zaawansowanych metod takich jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny nie poprawia stanu zdrowia pacjentów, jak wynika z zaleceń wydanych przez Clinical Guidelines Committee of the American College of Physician . Pełne wytyczne: Ann Intern Med . 2011;154:181-189. Full text (pdf)

Wytyczne postepowania z pacjentami z chorobą zewnętrzczaszkowych tętnic szyjnych i kręgowych

Fundacja American College of Cardiology Foundation i American Heart Association Task Force on Practice Guidelines opublikowały dnia 31.01.2010 nowe wytyczne postępowania z pacjentami z chorobą tętnic szyjnych i kręgowych. Więcej tu (ang.): http://www.medscape.com/viewarticle/736562  Artykuły z wytycznymi: J Am Coll Cardiol . Published online January 31, 2011. Full text Stroke . Published online January 31, 2011. Full text Circulation . Published online January 31, 2011. Full text

Otwarcie bloga

Witamy, Celem bloga jest zbieranie w jednym miejscu wytycznych dotyczących postępowania w chorobach neurologicznych. Wpis zawierać będzie krótką notkę na temat wytycznych  i linki do artykułów z wytycznymi. Aktualnie wpisy w blogu mogą umieszczać tylko autorzy, a czytać mogą wszyscy. Zapraszam do aktywnego uczestnictwa