29 października 2016

Masitinib w leczeniu SLA

Wpis nie dotyczy wytycznych  w neurologii.
Masitinib to w podawany doustnie inhibitor kinazy tyrozynowej, którego celem są komórki tuczne i makrofagi, będące istotnymi dla odporności komórkami

Niektóre informacje na temat tej substancji:

1) Nie jest zarejestrowana do stosowania u ludzi w żadnej chorobie, choć jest badany w SLA, SM i chorobie Alzheimera (łącznie 12 prób klinicznych również w innych chorobach)

2) Prowadzone są aktualnie dalej badania kliniczne (czyli eksperymenty) w stosowaniu go u ludzi w SLA. Okresowy raport firmy AB Science SA (producent leku) wskazuje, że lek był skuteczny w spowolnieniu choroby (ocena 50% leczonych pacjentów po 48 miesiącach terapii). Badanie nie zostało jednak zakończone, bo nie wszyscy pacjenci zakończyli okres 48 miesięcznej obserwacji (raport: http://www.ab-science.com/file_bdd/content/1459744889_ABSCIENCEPRALSvFvEng.pdf)

3) Jak podaje firma (link tutaj: http://www.ab-science.com/file_bdd/content/1468251832_CompassionateusevEN_VF.pdf ) FDA dopuściło ten lek będący w trakcie badań (IND, investigational new drug, badany nowy lek) do zastosowania u pewnego (jednego pacjenta) „na zasadzie współczucia”, a kierowało się wnioskami z powyższego raportu, który sugeruje skuteczność leku. Dostęp do takiego leku uzyskiwany jest na wniosek lekarza (oczywiście lekarza z USA) i wymaga przeglądu i akceptacji ze strony FDA  oraz zezwolenia ze strony producenta. Producent jest zainteresowany.

4) Komitet ds. Leków Sierocych (Committee for Orphan Medicinal Products (COMP)) należący do Europejskiej Agencji ds. Leków (European Medicines Agency, EMA) przyznał masitinibowi status leku sierocego (orphan drug status) i uczynił to na podstawie w/w raportu. Status leku sierocego jest korzystny dla producenta leku, gdyż wiąże się z szeregiem przywilejów, jednak aby taki status został przyznany Komitet musi uzyskać wystarczające podstawy o skuteczności leku. Informacja producenta tutaj: http://www.ab-science.com/file_bdd/content/1470670978_ALS-ODSEMAVFENG.pdf .

5) Dnia 29 września 2016 roku firma złożyła wniosek do EMA (nie dopatrzyłem się czego dotyczy wniosek ang "filling")

Masitinib stosowany razem z riluzolem i że nadal nie jest nigdzie zarejestrowany do stosowania u ludzi.

10 czerwca 2016

Czynniki ryzyka zespołu cieśni nadgarstkaPoniżej wymieniono czynniki ryzyka wystąpienia ZCN na podstawie różnych badań z podziałem na siłę przeprowadzonych badań  (a nie wg tego jak silny jest czynnik ryzyka, tylko jak dobre było badanie, które wykazało związek)

Na podstawie American Academy of Orthopaedic Surgeons. Management of Carpal Tunnel Syndrome Evidence-Based Clinical Practice Guideline. www.aaos.org/ctsguideline. Published February 29, 2016 

Silne dane (*****)

 • Wysoki BMI (czy nadwaga i otyłość)
 • Wysoki wskaźnik powtarzania ręka/nadgarstek  związany z obciążeniem

Umiarkowanie silne dane (***)

 • Okres około-medopauzalny
 • Wskaźnik/indeks nadgarstkowy(stosunek głębokości nadgarstka do szerokości > 0,7mm)
 • Reumatoidalne zwyrodnienie stawów (nie choroba zwyrodnieniowa stawów
 • Czynniki psychosocjalne
 • Tendinopatie dystalne kończyny górnej
 • Ogrodnictwo
 • Wysoki poziom aktywności ręki wg ACGIH (The American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
 • Praca przy linii montażowej
 • Praca przy komputerze
 • Wibracje
 • Zapalenie ścięgien na poziomie barku, reki, palców czy nadgarstka
 • Znaczny wysiłek lub silny uścisk w miejscu pracy

Ograniczone dane (**)

 • Dializy
 • Fibromyalgia
 • Żylaki
 • Złamanie dalszego odcinka kości promieniowej

Czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia ZCN jest są aktywność fizyczna lub ćwiczenia (***)

Ćwiczenia związane z wysoką aktywnością zmniejszają ryzyko ZCN (Goodson, 2014), To samo badanie, które wykazało ten związek, pokazało też że ćwiczenia związane ze znacznym obciążeniem nadgarstka (podnoszenie ciężarów, jazda górska na rowerze, sporty z zastosowaniem rakiety) podwyższały ryzyko wystąpienia ZCN, lecz zmniejszało się ono, gdy towarzyszyły im ćwiczenia o wysokiej aktywności. Inne badanie wykazało, że regularna aktywność fizyczna (koszykówka, tenis, dżoging, pływanie) zmniejszają ryzyko ZCN (Eleftheriou, 2012).

24 maja 2016

Wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwpsychotycznych u osób z otępieniem 2016

Wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwpsychotycznych u osób z otępieniem wydane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne

http://psychiatryonline.org/guidelines

19 marca 2016

Długoterminowe wyniki udrożniania tętnicy szyjnej metodą stentowania w porówniu do endarterektomii

Ten-Year Stroke Risk Is Comparable After Carotid Stenting or Endarterectomy


Both procedures appear to be durable over the long term, and ipsilateral stroke was uncommon in both groups.
- See more at: http://www.jwatch.org/na40559/2016/03/11/ten-year-stroke-risk-comparable-after-carotid-stenting-or#sthash.UVsMwnHi.dpuf
Obie procedury mają długotrwałe korzystne efekty i tożstronny udar był rzadki w obu grupach leczonych tymi metodami

Ten-Year Stroke Risk Is Comparable After Carotid Stenting or Endarterectomy


Both procedures appear to be durable over the long term, and ipsilateral stroke was uncommon in both groups.
- See more at: http://www.jwatch.org/na40559/2016/03/11/ten-year-stroke-risk-comparable-after-carotid-stenting-or#sthash.UVsMwnHi.dpuf

Ten-Year Stroke Risk Is Comparable After Carotid Stenting or Endarterectomy


Both procedures appear to be durable over the long term, and ipsilateral stroke was uncommon in both groups.
- See more at: http://www.jwatch.org/na40559/2016/03/11/ten-year-stroke-risk-comparable-after-carotid-stenting-or#sthash.UVsMwnHi.dpuf

Ten-Year Stroke Risk Is Comparable After Carotid Stenting or Endarterectomy


Both procedures appear to be durable over the long term, and ipsilateral stroke was uncommon in both groups.
- See more at: http://www.jwatch.org/na40559/2016/03/11/ten-year-stroke-risk-comparable-after-carotid-stenting-or#sthash.UVsMwnHi.dpuf

Long-Term Results of Stenting versus Endarterectomy for Carotid-Artery Stenosis

Ten-Year Stroke Risk Is Comparable After Carotid Stenting or Endarterectomy


Both procedures appear to be durable over the long term, and ipsilateral stroke was uncommon in both groups.
- See more at: http://www.jwatch.org/na40559/2016/03/11/ten-year-stroke-risk-comparable-after-carotid-stenting-or#sthash.UVsMwnHi.dpuf
http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1505215