28 kwietnia 2012

Nowe wytyczne leczenia farmakologicznego migreny epizodycznej u dorosłych.

Nowe wytyczne leczenia farmakologicznego migreny epizodycznej u dorosłych.

Neurology. 2012;78:1337-1345, 1346-1353. Abstract Full Text
Full text PDF

15 kwietnia 2012

Wytyczne AHA/ASA leczenie krwotoku podpajęczynówkowego spowodowanego pęknięciem tętniaka.

Guidelines for the Management of Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage.  A Statement for Healthcare Professionals From a Special Writing Group of the Stroke Council, American Heart Association. 

Joshua B. Bederson i wsp. Stroke. 2009; 40: 994-1025 Published online before print January 22, 2009, doi: 10.1161/​STROKEAHA.108.191395