28 marca 2011

Wytyczne dotyczące wtórnej profilaktyki udaru mózgu

Guidelines for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke or Transient Ischemic Attack: A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association
Stroke Jan 01, 2011; 42: 227-276.
[Abstract]     [Full Text]     [PDF]


16 marca 2011

Wytyczne EFNS - wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu: przegląd metod diagnostycznych i wytyczne postępowania

Wirusowe zapalenie mózgu jest stanem naglącym. Rokowanie zależy głównie od swoistego patogenu i stanu odporności gospodarza. Szybkie ustalenie właściwego rozpoznania i wprowadzenie leczenia objawowego i swoistego mają duży wpływ na zmniejszenie śmiertelności i ograniczenie trwałego uszkodzenia mózgu u osób, które przeżywają.

A dla zainteresowanych link do artykułu... http://www.mp.pl/artykuly/?aid=55668&spec=60

12 marca 2011

Znaczenie obrazowania dyfuzji i perfuzji RM w rozpoznawaniu świeżego udaru niedokrwiennego

Na stronach Medycyny Praktycznej ukazało się omówienie artykułu Evidence-based guideline: The role of diffusion and perfusion MRI for the diagnosis of acute ischemic stroke Report of the Therapeutics and Technology Assessment Subcommittee of the American Academy of Neurology, autorstwa
P.D. Schellinger, R.N. Bryan, L.R. Caplan, J.A. Detre, R.R. Edelman, C. Jaigobin, C.S. Kidwell, J.P. Mohr, M. Sloan, A.G. Sorensen and S. Warach
Omówienie opracował dr med. Marek Bodzioch, a konsultował prof. dr hab. med. Marek Sąsiadek
http://www.mp.pl/artykuly/?aid=56930