26 lutego 2011

Postępowanie w łagodnych położeniowych zawrotach głowy

Uwaga jest aktualizacja tych wytycznych: http://neuroguide.neurom.pl/2017/05/agodne-poozeniowe-zawroty-gowy.html
Wytyczne opublikowane w 2008 r., oparte na badaniach, dotyczą postępowania w łagodnych położeniowych zwrotach głowy. U osób dorosłych ŁPZG stanowią najczęściej występujące zaburzenie przedsionkowe, którego chorobowość życiowa wynosi 2,4%. Wytyczne dotyczą postępowania u osób w wieku 18 i więcej lat, z podejrzeniem ŁPZG. Wytyczne zostały przygotowane dla wszystkich klinicystów, którzy mogą zajmować się pacjentami z  ŁPZG.

Neil Bhattacharyy et al.Clinical practice guideline: Benign paroxysmal positional vertigo
Otolaryngology–Head and Neck Surgery (2008) 139, S47-S81

16 lutego 2011

Wytyczne EFNS dotyczące rozpoznawania i leczenia neuroboreliozy w Europie

Cytat z komentarza prof. W. Służewskiego
"Przedstawiona w tym dokumencie szczegółowa analiza prac naukowych opublikowanych w ostatnich 20 latach na temat neuroboreliozy, obejmująca badania europejskie, pozwala spojrzeć "z lotu ptaka" na problemy diagnostyczno-terapeutyczne w tej chorobie, z którymi większość z nas styka się w praktyce klinicznej. Za najbardziej wartościowe należy uznać fragmenty wytycznych dotyczące interpretacji badań diagnostycznych i zalecenia terapeutyczne w odniesieniu do powtarzania kuracji i czasu jej trwania."


Wytyczne opublikowano w piśmie Medycyna Praktyczna Neurologia 2010/02
Tekst wytycznych w języku polskim wraz z komentarzem dostępny jest na stronach medycyny praktycznej: http://www.mp.pl/artykuly/index.php?aid=51731 (wymaga posiadania konta na portalu www.mp.pl)
Tekst orginalny (pdf) w języku angielskim dostępny jest na stronach EFNS:
EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosis link:

13 lutego 2011

Wytyczne dotyczące pierwotnej profilaktyki udaru mózgu

Nowe wytyczne od AHA/ASA zawierają przegląd danych o ustalonych i nowych czynnikach ryzyka udaru mózgu i przedstawiają oparte na faktach zalecenia mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia pierwszego udaru mózgu.

Guidelines for the Primary Prevention of Stroke. A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association
 
Stroke Dec 06, 2010; doi: 10.1161/STR.0b013e3181fcb238.  [Abstract]     [PDF]

8 lutego 2011

Rekomendacje leczenia udaru mózgu POLKARD 2008 [aktualizacja 2011-11-19]

19-11-2011: uwaga nowe wytyczne tutaj:
http://neuroguide.neurom.pl/2011/11/polskie-wytyczne-leczenia-udaru-mozgu.html


Ze wstępu:

"Zespół koordynujący część neurologiczną Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD przekazuje Państwu tłumaczenie Deklaracji Helsingborgskiej 2006 Europejskich Strategii Udarowych oraz aktualne wytyczne dotyczące funkcjonowania oddziałów udarowych, postępowania w ostrym udarze niedokrwiennym i ostrym udarze krwotocznym, profilaktyki wtórnej udaru oraz postępowania rehabilitacyjnego po udarze mózgu. Obecne rekomendacje są w dużej mierze oparte na poprzednich wytycznych przygotowanych w ramach pracy Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu (NPPiLUM). Pomimo że w światowym piśmiennictwie istnieją opracowania podobne do naszych, uważamy, że konieczne jest systematyczne aktualizowanie wytycznych również w języku polskim. Każdy kraj – także Polska – ma odmienną organizację służby zdrowia, odrębne tradycje, inny dostęp do leków i procedur medycznych. Przygotowując aktualizację wytycznych, uwzględniliśmy te odrębności oraz nasze osobiste doświadczenia."

Dostęp do wytycznych (niestety konieczne posiadania bezpłatnego konta na portalu termedia.pl):

http://www.termedia.pl/Czasopismo/Neurologia_i_nbsp_Neurochirurgia_Polska_Suplement-16/Numer-3-2008
 

7 lutego 2011

Zakrzepica zatok żylnych mózgowia

The American Heart Association/American Stroke Association wydało po raz pierwszy zalecenia postępowania w zakrzepicy zatok żylnych mózgowia. Zalecenia pomogą klinicystom zidentyfikować tę rzadką przyczynę udaru mózgu u osób młodych.

Wytyczne na stronach Stroke
Omówienie: http://www.medscape.com/viewarticle/736866

Obrazowanie w bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

Rutynowe stosowanie badań obrazowych w bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z zastosowaniem badań rtg lub zaawansowanych metod takich jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny nie poprawia stanu zdrowia pacjentów, jak wynika z zaleceń wydanych przez Clinical Guidelines Committee of the American College of Physician.

Pełne wytyczne:
Ann Intern Med. 2011;154:181-189. Full text (pdf)

Wytyczne postepowania z pacjentami z chorobą zewnętrzczaszkowych tętnic szyjnych i kręgowych

Fundacja American College of Cardiology Foundation i American Heart Association Task Force on Practice Guidelines opublikowały dnia 31.01.2010 nowe wytyczne postępowania z pacjentami z chorobą tętnic szyjnych i kręgowych.
Więcej tu (ang.): http://www.medscape.com/viewarticle/736562 
Artykuły z wytycznymi:
J Am Coll Cardiol. Published online January 31, 2011. Full text
Stroke. Published online January 31, 2011. Full text
Circulation. Published online January 31, 2011. Full text

Guideline on the Management of Patients With Extracranial Carotid and Vertebral Artery Disease

Duży i aktualny (na 2011) tekst na temat diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami naczyń zewnątrzczaszkowych. Tekst konsultowany był z American Academy of Neurology. Ciekawa jest szczególnie część na temat wyboru badań obrazowych (choc moge nie być tutaj obiektywny : ).

Otwarcie bloga

Witamy,

Celem bloga jest zbieranie w jednym miejscu wytycznych dotyczących postępowania w chorobach neurologicznych.
Wpis zawierać będzie krótką notkę na temat wytycznych  i linki do artykułów z wytycznymi.
Aktualnie wpisy w blogu mogą umieszczać tylko autorzy, a czytać mogą wszyscy.
Zapraszam do aktywnego uczestnictwa