Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z luty, 2011

Postępowanie w łagodnych położeniowych zawrotach głowy

Uwaga jest aktualizacja tych wytycznych: http://neuroguide.neurom.pl/2017/05/agodne-poozeniowe-zawroty-gowy.html Wytyczne opublikowane w 2008 r., oparte na badaniach, dotyczą postępowania w łagodnych położeniowych zwrotach głowy. U osób dorosłych ŁPZG stanowią najczęściej występujące zaburzenie przedsionkowe, którego chorobowość życiowa wynosi 2,4%. Wytyczne dotyczą postępowania u osób w wieku 18 i więcej lat, z podejrzeniem ŁPZG. Wytyczne zostały przygotowane dla wszystkich klinicystów, którzy mogą zajmować się pacjentami z  ŁPZG. Neil Bhattacharyy et al. Clinical practice guideline: Benign paroxysmal positional vertigo Otolaryngology–Head and Neck Surgery (2008) 139, S47-S81

Wytyczne EFNS dotyczące rozpoznawania i leczenia neuroboreliozy w Europie

Cytat z komentarza prof. W. Służewskiego "Przedstawiona w tym dokumencie szczegółowa analiza prac naukowych opublikowanych w ostatnich 20 latach na temat neuroboreliozy, obejmująca badania europejskie, pozwala spojrzeć "z lotu ptaka" na problemy diagnostyczno-terapeutyczne w tej chorobie, z którymi większość z nas styka się w praktyce klinicznej. Za najbardziej wartościowe należy uznać fragmenty wytycznych dotyczące interpretacji badań diagnostycznych i zalecenia terapeutyczne w odniesieniu do powtarzania kuracji i czasu jej trwania." Wytyczne opublikowano w piśmie Medycyna Praktyczna Neurologia 2010/02 Tekst wytycznych w języku polskim wraz z komentarzem dostępny jest na stronach medycyny praktycznej: http://www.mp.pl/artykuly/index.php?aid=51731 (wymaga posiadania konta na portalu www.mp.pl) Tekst orginalny (pdf) w języku angielskim dostępny jest na stronach EFNS: EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosi

Wytyczne dotyczące pierwotnej profilaktyki udaru mózgu

Nowe wytyczne od AHA/ASA zawierają przegląd danych o ustalonych i nowych czynnikach ryzyka udaru mózgu i przedstawiają oparte na faktach zalecenia mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia pierwszego udaru mózgu. Guidelines for the Primary Prevention of Stroke. A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association   Stroke Dec 06, 2010; doi: 10.1161/STR.0b013e3181fcb238.  [Abstract]     [PDF]

Rekomendacje leczenia udaru mózgu POLKARD 2008 [aktualizacja 2011-11-19]

19-11-2011: uwaga nowe wytyczne tutaj: http://neuroguide.neurom.pl/2011/11/polskie-wytyczne-leczenia-udaru-mozgu.html Ze wstępu: " Zespół koordynujący część neurologiczną Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD przekazuje Państwu tłumaczenie Deklaracji Helsingborgskiej 2006 Europejskich Strategii Udarowych oraz aktualne wytyczne dotyczące funkcjonowania oddziałów udarowych, postępowania w ostrym udarze niedokrwiennym i ostrym udarze krwotocznym, profilaktyki wtórnej udaru oraz postępowania rehabilitacyjnego po udarze mózgu. Obecne rekomendacje są w dużej mierze oparte na poprzednich wytycznych przygotowanych w ramach pracy Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udaru Mózgu (NPPiLUM). Pomimo że w światowym piśmiennictwie istnieją opracowania podobne do naszych, uważamy, że konieczne jest systematyczne aktualizowanie wytycznych również w języku polskim. Każdy kraj – także Polska – ma odmienną organizację służby zdrowia, od

Zakrzepica zatok żylnych mózgowia

The American Heart Association/American Stroke Association wydało po raz pierwszy zalecenia postępowania w zakrzepicy zatok żylnych mózgowia. Zalecenia pomogą klinicystom zidentyfikować tę rzadką przyczynę udaru mózgu u osób młodych. Wytyczne na stronach Stroke Omówienie: http://www.medscape.com/viewarticle/736866

Obrazowanie w bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

Rutynowe stosowanie badań obrazowych w bólu kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z zastosowaniem badań rtg lub zaawansowanych metod takich jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny nie poprawia stanu zdrowia pacjentów, jak wynika z zaleceń wydanych przez Clinical Guidelines Committee of the American College of Physician . Pełne wytyczne: Ann Intern Med . 2011;154:181-189. Full text (pdf)

Wytyczne postepowania z pacjentami z chorobą zewnętrzczaszkowych tętnic szyjnych i kręgowych

Fundacja American College of Cardiology Foundation i American Heart Association Task Force on Practice Guidelines opublikowały dnia 31.01.2010 nowe wytyczne postępowania z pacjentami z chorobą tętnic szyjnych i kręgowych. Więcej tu (ang.): http://www.medscape.com/viewarticle/736562  Artykuły z wytycznymi: J Am Coll Cardiol . Published online January 31, 2011. Full text Stroke . Published online January 31, 2011. Full text Circulation . Published online January 31, 2011. Full text

Otwarcie bloga

Witamy, Celem bloga jest zbieranie w jednym miejscu wytycznych dotyczących postępowania w chorobach neurologicznych. Wpis zawierać będzie krótką notkę na temat wytycznych  i linki do artykułów z wytycznymi. Aktualnie wpisy w blogu mogą umieszczać tylko autorzy, a czytać mogą wszyscy. Zapraszam do aktywnego uczestnictwa