7 lutego 2011

Guideline on the Management of Patients With Extracranial Carotid and Vertebral Artery Disease

Duży i aktualny (na 2011) tekst na temat diagnostyki i leczenia pacjentów z chorobami naczyń zewnątrzczaszkowych. Tekst konsultowany był z American Academy of Neurology. Ciekawa jest szczególnie część na temat wyboru badań obrazowych (choc moge nie być tutaj obiektywny : ).

1 komentarz: