7 lutego 2011

Wytyczne postepowania z pacjentami z chorobą zewnętrzczaszkowych tętnic szyjnych i kręgowych

Fundacja American College of Cardiology Foundation i American Heart Association Task Force on Practice Guidelines opublikowały dnia 31.01.2010 nowe wytyczne postępowania z pacjentami z chorobą tętnic szyjnych i kręgowych.
Więcej tu (ang.): http://www.medscape.com/viewarticle/736562 
Artykuły z wytycznymi:
J Am Coll Cardiol. Published online January 31, 2011. Full text
Stroke. Published online January 31, 2011. Full text
Circulation. Published online January 31, 2011. Full text

1 komentarz: