Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z 2014

Profilaktyka pierwotna udaru mózgu

Dnia 28. października 2014 opublikowano przed drukiem wytyczne American Heart Association (AHA) i American Stroke Association (ASA) dotyczące profilaktyki pierwotnej udaru mózgu (niedokrwiennego i krwotocznego)​ Guidelines for the Primary Prevention of Stroke: A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association, James F. Meschia i wsp.​ http://stroke.ahajournals.org/content/early/2014/10/28/STR.0000000000000046.abstract​ Przypomnę, że poprzednie wytyczne opublikowano w 2011 roku​ Kalkulator ryzyk asercowo-naczyniowego:AHA/ACC http://my.americanheart.org/cvriskcalculator ) to przydtane narzedzie, któr emoż epomóc w identyfuikacji pacjentów, którzy mogą odnieść korzyść z interwencji leczeniczych i tych, których nie musząbyć leczeni ze względu na występowania pojedynczego czynnika ryzyka. Stosowanie kalkulatorów  musi uwzględniać  całokształt profilu ryzyk pacjenta i nie powinno się opierać decyzji terapeutycznych wyłącznie na ich

PRAC zaleca ograniczynie stosowanie walproinianu u dziewcząt i kobiet

Komitet Farmakonadzoru i Oceny Ryzyka ( Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee, PRAC ) Europejskiej Agencji Leków zaleca dalsze ograniczenie stosowania leków zawierających walproiniany z powodu ryzyka wystepowania wad rozwojowych i zaburzęń rozwojowych u dzieci, które były poddane ekspozycji na walproiniany w okresi eplodowym . Nie należy stosować walproinianów w leczeniu padaczki lub choroby afektywnej dwubiegunowej u dziewcząt lub kobiet w ciąży lub u tych, które mogą zajść w ciążę, o ile inne sposoby leczenia nie okazały się nieskuteczne lub nietolerowane. Zastosowanie walproinianów u kobiet może mieć miejsce tylko wtedy, gdy wypróbowane zostały inne metody leczenia i konieczn ejest stosowanie skutecznej antykoncepcji, a leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu tych chorób. Kobiety, którym zalecono stosowanie walproinianów, nie powinny przerywać leczenia bez wcześniejszego porozumienia się z ze swoim lekarzem W

Badanie korupcji w sektorze opieki zdrowotnej

  The fight against corruption is currently one of the priority areas for the European Commission (EC). The EC has adopted a comprehensive anti-corruption package in June 2011, which includes, among others, the publication of a bi-annual anti-corruption report, which evaluates the MSs’ efforts against corruption. The survey was conducted between February 18 and March 8, 2013 in the then 27 EU Member States and Croatia.Companies from several sectors including health care were surveyed. Nie są to wytyczne, ale warte jest przeczytania. The overall impact of corruption in healthcare on society and on individuals is (much) larger than the monetary value of the sums involved. Corruption in healthcare may, among other, lead to a provision of services or procurement of equipment and drugs at above market prices. It may lead to low quality in the provision of healthcare services. It may threaten the goal of universal health coverage and increase inequality in health status between so

Zapobieganie udarowi mózgu w niezastawkowym migotaniu przedsionków

Amerykańska Akademia Neurologii wydała nowe wytyczne zapobiegania udarowi mózgu u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków. Wytyczne opublikowano w wydaniu Neurology z dnia 25 lutego. Szczególny nacisk kładzie się w nich na ocenę kliniczną. Uwzględnia nowe leki antykoagulacyjne. Neurol.  2014;82:716-724.  Abstract .

Postępowanie u chorych z udarem mózgu i móżdżku z towarzyszącym obrzękiem

Rekomendacje American Heart Association/American Stroke Association dotyczące postępowania u chorych z udarem mózgu i móżdżku z towarzyszącym obrzękiem Eelco F. M.Wijdicks, Recommendations for the Management of Cerebral and CerebellarInfarction With Swelling doi:01.str.0000441965.15164.d6