Przejdź do głównej zawartości

PRAC zaleca ograniczynie stosowanie walproinianu u dziewcząt i kobiet


Komitet Farmakonadzoru i Oceny Ryzyka (Pharmacovigilance and Risk Assessment Committee, PRAC) Europejskiej Agencji Leków zaleca dalsze ograniczenie stosowania leków zawierających walproiniany z powodu ryzyka wystepowania wad rozwojowych i zaburzęń rozwojowych u dzieci, które były poddane ekspozycji na walproiniany w okresi eplodowym .
Nie należy stosować walproinianów w leczeniu padaczki lub choroby afektywnej dwubiegunowej u dziewcząt lub kobiet w ciąży lub u tych, które mogą zajść w ciążę, o ile inne sposoby leczenia nie okazały się nieskuteczne lub nietolerowane. Zastosowanie walproinianów u kobiet może mieć miejsce tylko wtedy, gdy wypróbowane zostały inne metody leczenia i konieczn ejest stosowanie skutecznej antykoncepcji, a leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w leczeniu tych chorób.
Kobiety, którym zalecono stosowanie walproinianów, nie powinny przerywać leczenia bez wcześniejszego porozumienia się z ze swoim lekarzem
W krajach, gdzie dopuszczono stosowanie walproinianów w profilaktyce migreny, kobiety w ciąży nie powinny stosować tego leku. Przed rozpoczęciem stosowania walproinianów nalezy wykluczyćciążę a kobiety powinny stosować skutecznąantykoncepcję.


Więcej na tych stronach:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/referrals/Valproate_and_related_substances/human_referral_prac_000032.jsp&mid=WC0b01ac05805c516f

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wytyczne postepowania we wczesnej fazie udaru niedokrwiennego mózgu [aktualizacja]

Aktualizacja: Nowe wytyczne są tutaj: http://neuroguide.neurom.pl/2013/02/wytyczne-ahaasa-leczenia-udaru.html Poniższy wpis służy porówaniu Wytyczne AHA/ASA z 2007 Harold P. Adams Jr, i wsp. Guidelines for the Early Management of Adults With Ischemic Stroke Full Text PDF Uzupełnienia AHA z 2010 r ww wytycznych dotyczące stanów nagłych związancyh z nadciśnieniem  tętniczym w udarze mózgu i SAHu: http://www.acepnewsnetwork.com/fileadmin/site_images/acep/PDFs/Guideline_12pg_0329_REVFINAL_331.pdf

Wytyczne postepowania z pacjentami z chorobą zewnętrzczaszkowych tętnic szyjnych i kręgowych

Fundacja American College of Cardiology Foundation i American Heart Association Task Force on Practice Guidelines opublikowały dnia 31.01.2010 nowe wytyczne postępowania z pacjentami z chorobą tętnic szyjnych i kręgowych. Więcej tu (ang.): http://www.medscape.com/viewarticle/736562  Artykuły z wytycznymi: J Am Coll Cardiol . Published online January 31, 2011. Full text Stroke . Published online January 31, 2011. Full text Circulation . Published online January 31, 2011. Full text

Polskie wytyczne leczenia udaru mózgu 2011 - AKTUALIZACJA

Wytyczne leczenia udaru mózgu opublikowano w suplemencie Suplement nr 1 do Vol. 46 "Neurologii i Neurochirurgii Polskiej" styczeń-luty 2012 pt. "Postępowanie w udarze mózgu. Wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych PTN". Niestety wytyczne nie są dostępne oficjalnie on-line (nie znalazłem ich nawet na stronach obecnego wydawcy Neurologii i Neurochirurgii Polskiej w wersji płatnej lub teoretycznie bezpłatnej dla członkow PTN) Przez pewien czas (mało) dostępna była tylko wersja drukowana. Aktualnie można pobrać wytyczne ze stron Termedii Link: Postępowanie w udarze mózgu W artykule specjalnym "Postępowanie w udarze mózgu – wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Aktualizacja 2013: leczenie trombolityczne" opublikowano uaktualnienie wytycznych leczenia udaru mózgu. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2013; 47, 4: 303-309 DOI (digital object identifier): 10.5114/ninp.2013.36754) lub tu: