24 maja 2016

Wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwpsychotycznych u osób z otępieniem 2016

Wytyczne dotyczące stosowania leków przeciwpsychotycznych u osób z otępieniem wydane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne

http://psychiatryonline.org/guidelines