Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z styczeń, 2021

Międzynarodowe uzgodnione wytyczne dotyczące leczenia miastenii rzekomoporaźnej

  W styczniowym numerze Neurology ( https://n.neurology.org/content/96/3/114 ) ukazała się aktualizacja wytycznych dotyczących leczenia miastenii rzekomoporaźnej (MG), które stanowią aktualizację wcześniejszych wytycznych z roku 2016. Wytyczne oparte są na uzgodnionych opiniach ekspertów. Poniżej wybrane, wydaje się najistotniejsze zagadnienia. Niedawno opublikowane badanie ostatecznie potwierdziło, że tymektomia przezmostkowa daje obiektywną korzyść u pacjentów z uogólnioną MG z przeciwciałami anty-AChR, a zabieg należy wykonać wcześnie, jednak u pacjentów anty-MuSK dodatnich nie zaleca się tymektomii. Miastenię oczną leczyć należy prednizonem (w niskich dawkach), innymi lekami immunosupresyjnymi, lub oboma łącznie; tymektomia daje podobne wyniki. Rituksimab jest wysoce skuteczny w leczeniu pacjentów z MG z przeciwciałami anty-MuSK i należy go stosować wcześnie, o ile leczenie immunosupresyjne jest nieskuteczne. Wyniki leczenia MG z przeciwciałami anty-AChR są niejednoznaczne, a