Przejdź do głównej zawartości

Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2014

Profilaktyka pierwotna udaru mózgu

Dnia 28. października 2014 opublikowano przed drukiem wytyczne American Heart Association (AHA) i American Stroke Association (ASA) dotyczące profilaktyki pierwotnej udaru mózgu (niedokrwiennego i krwotocznego)​ Guidelines for the Primary Prevention of Stroke: A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association, James F. Meschia i wsp.​ http://stroke.ahajournals.org/content/early/2014/10/28/STR.0000000000000046.abstract​ Przypomnę, że poprzednie wytyczne opublikowano w 2011 roku​ Kalkulator ryzyk asercowo-naczyniowego:AHA/ACC http://my.americanheart.org/cvriskcalculator ) to przydtane narzedzie, któr emoż epomóc w identyfuikacji pacjentów, którzy mogą odnieść korzyść z interwencji leczeniczych i tych, których nie musząbyć leczeni ze względu na występowania pojedynczego czynnika ryzyka. Stosowanie kalkulatorów  musi uwzględniać  całokształt profilu ryzyk pacjenta i nie powinno się opierać decyzji terapeutycznych wyłącznie na ich