10 listopada 2012

Aktualizacja wytycznych leczenia porażenia nerwu twarzowegoW Neurology opublikowano aktualizację wytycznych dotyczących leczenia sterydami i lekami przeciwwirusowymi porażenia nerwu twarzowego typu Bella.
W skrócie:

U pacjentów z porażeniem nerwu twarzowego sterydy są wysoce skuteczne i należy je zalecać w celu zwiększenia prawdopodobieństwa powrotu funkcji nerwu twarzowego (2 badania klasy I, Poziom A) (różnica ryzyka 12,8-15%). Dla pacjentów z nowym porażeniem typu Bella, połączenie środka przeciwwirusowego ze sterydami nie zwiększa prawdopodobieństwa powrotu funkcji o >7%. W związku z tą niewielką możliwością wyzdrowienia można zastosować leki przeciwwirusowe (łącznie ze sterydami) (Poziom C).
Pacjentom, którym zalecono środki przeciwwirusowe należy poinformować, że korzyść z ich stosowania nie jest w całkowicie pewna i jeśli jest taka korzyść, to jest ona niewielka.
W 2 badaniach klasy I stosowano prednizolon w ciągu 3 dni od wystąpienia objawów w następujących schematach: w jednym 60 mg/dz przez 5 dni następnie stopniowe odstawienie w ciągu 5 dni, w drugim 25 mg 2 x dziennie przez 10 dni.

Evidence-based guideline update: Steroids and antivirals for Bell palsy
Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology
Gary S. Gronseth, MD, FAAN and Remia Paduga, MD
Linki:
Abstract
Pełen tekst w pdf

6 września 2012

Wytyczne AAN leczenia farmakologicznego pląsawicy Huntingtona


Wytyczne AAN leczenia farmakologicznego pląsawicy Huntingtona


W numerze 7 z sierpnia 2012 roku opublikowano nowe wytyczne leczenia choroby Huntingtona.
Choroba Huntingtona jest stosunkowo rzadką chorobą, charakteryzującą się występowaniem zaburzeń ruchowych o charakterze pląsawicy, zaburzeń funkcji poznawczych i zaburzeń psychiatrycznych.

Wytyczne wskazują na trzy leki, dla których osiągnięto stopień "B" zaleceń:  tetrabenazyna (do dawki 100 mg/dzień), amantadyna (300-400 mg/dzień) i riluzol (200 mg/day).

Armstrong MJ, Miyasaki JM. Evidence-based guideline: Pharmacologic treatment of chorea in Huntington disease. Neurology 2012;79:597-603

Artykuł: Kliknij tu (link zewnętrzny)
PDF (dostęp wolny): Kliknij tu (link zewnętrzny)
Komentarz Dr. Andrew Wilnera: Kliknij tu (link zewnętrzny)

28 kwietnia 2012

Nowe wytyczne leczenia farmakologicznego migreny epizodycznej u dorosłych.

Nowe wytyczne leczenia farmakologicznego migreny epizodycznej u dorosłych.

Neurology. 2012;78:1337-1345, 1346-1353. Abstract Full Text
Full text PDF

15 kwietnia 2012

Wytyczne AHA/ASA leczenie krwotoku podpajęczynówkowego spowodowanego pęknięciem tętniaka.

Guidelines for the Management of Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage.  A Statement for Healthcare Professionals From a Special Writing Group of the Stroke Council, American Heart Association. 

Joshua B. Bederson i wsp. Stroke. 2009; 40: 994-1025 Published online before print January 22, 2009, doi: 10.1161/​STROKEAHA.108.191395