30 marca 2014

Uaktualniona definicja udaru mózguArtykuł omawia nową definicję udaru mózgu.


29 marca 2014

Zapobieganie udarowi mózgu w niezastawkowym migotaniu przedsionków

Amerykańska Akademia Neurologii wydała nowe wytyczne zapobiegania udarowi mózgu u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków.
Wytyczne opublikowano w wydaniu Neurology z dnia 25 lutego. Szczególny nacisk kładzie się w nich na ocenę kliniczną. Uwzględnia nowe leki antykoagulacyjne.

Neurol. 2014;82:716-724. Abstract.

Postępowanie u chorych z udarem mózgu i móżdżku z towarzyszącym obrzękiemRekomendacje American Heart Association/American Stroke Association dotyczące postępowania u chorych z udarem mózgu i móżdżku z towarzyszącym obrzękiem