10 listopada 2012

Aktualizacja wytycznych leczenia porażenia nerwu twarzowegoW Neurology opublikowano aktualizację wytycznych dotyczących leczenia sterydami i lekami przeciwwirusowymi porażenia nerwu twarzowego typu Bella.
W skrócie:

U pacjentów z porażeniem nerwu twarzowego sterydy są wysoce skuteczne i należy je zalecać w celu zwiększenia prawdopodobieństwa powrotu funkcji nerwu twarzowego (2 badania klasy I, Poziom A) (różnica ryzyka 12,8-15%). Dla pacjentów z nowym porażeniem typu Bella, połączenie środka przeciwwirusowego ze sterydami nie zwiększa prawdopodobieństwa powrotu funkcji o >7%. W związku z tą niewielką możliwością wyzdrowienia można zastosować leki przeciwwirusowe (łącznie ze sterydami) (Poziom C).
Pacjentom, którym zalecono środki przeciwwirusowe należy poinformować, że korzyść z ich stosowania nie jest w całkowicie pewna i jeśli jest taka korzyść, to jest ona niewielka.
W 2 badaniach klasy I stosowano prednizolon w ciągu 3 dni od wystąpienia objawów w następujących schematach: w jednym 60 mg/dz przez 5 dni następnie stopniowe odstawienie w ciągu 5 dni, w drugim 25 mg 2 x dziennie przez 10 dni.

Evidence-based guideline update: Steroids and antivirals for Bell palsy
Report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology
Gary S. Gronseth, MD, FAAN and Remia Paduga, MD
Linki:
Abstract
Pełen tekst w pdf