2 sierpnia 2011

Wytyczne postepowania we wczesnej fazie udaru niedokrwiennego mózgu [aktualizacja]

Aktualizacja:
Nowe wytyczne są tutaj: http://neuroguide.neurom.pl/2013/02/wytyczne-ahaasa-leczenia-udaru.html
Poniższy wpis służy porówaniu

Wytyczne AHA/ASA z 2007
Harold P. Adams Jr, i wsp. Guidelines for the Early Management of Adults With Ischemic Stroke
Full Text
PDF

Uzupełnienia AHA z 2010 r ww wytycznych dotyczące stanów nagłych związancyh z nadciśnieniem  tętniczym w udarze mózgu i SAHu:
http://www.acepnewsnetwork.com/fileadmin/site_images/acep/PDFs/Guideline_12pg_0329_REVFINAL_331.pdf