21 sierpnia 2015

Wytyczne AHA/ASA leczenia samostnego krwotoku śródmózgowego 2015


American Heart Association/American Stroke Association (AHA/ASA) wydały nowe wytyczne rozpoznawania i postępowania w samoistnym krwotoku śródmózgowym  (SKŚ).
Wytyczne wydano pod egidą American Academy of Neurology, American Association of Neurological Surgeons, Congress of Neurological Surgeons, i Neurocritical Care Society i opublikowano on-line 29 maja a drukiem ukazłay się w lipcowym wydaniu Stroke.
Aktualne wytyczne są aktualizacją wytycznych z 2010 roku 

Poniżej zalecenia Klasy I

Rozpoznanie i ocena w trybie nagłym

 • Należy przeprowadzić ocenę stanu wyjściowego jako element początkowej oceny pacjenta z SKŚ (Klasa I; Poziom B; nowe zalecenie).
 • Zaleca się wykonanie w trybie naglącym tomografii komputerowej lub badania MRI w celu odróżnienia udaru krwotocznego od niedokrwiennego (Klasa I; Poziom B; bez zmiany w stosunku do poprzednich zaleceń).

Hemostaza i koagulopatie, leki przewciwpłytkowe, profilaktyka zakrzepicy żył głębokich

 • Pacjenci z ciężkimi niedoborami czynników krzepnięcia lub ciężką trombocytopenią powinni być odpowiednio leczeni suplementacją brakującego czynnika lub płytek krwi (Klasa I; Poziom C; bez zmiany).
 • Pacjenci z SKŚ, u których z powodu stosowania antagonistów witaminy K stweirdza się podwyższenie INR  należy wstrzymać podawanie tych leków, zastosować leczenie substytucyjne czynnikami krzepnięcia zależnymi od witaminy K i skorygować INR do wartości prawidłowych, oraz podać dożylnie witaminę K. (Klasa I; Poziom C; bez zmiany w stosunku do poprzednich zaleceń).
 • U pacjentów z SKŚ należy stosować przerywaną kompresję pneumatyczną w celu zapobiegania zaciętości żylnej już w pierwszym dniu przyjęcia (Klasa I; Poziom A; zalecenie uaktualnione).

Ciśnienie tętnicze

 • W przypadku pacjentów z SKŚ i skurczowym ciśnieniem krwi w zakresie 150 do 220 mm Hg  i bez przeciwwskazań do ostrego obniżania ciśnienia tętniczego, bezpieczne jest ostre obniżenie ciśnienia krwi do wartości 140 mm Hg (Klasa I; Poziom A) i może być skuteczne w poprawie rokowania co do sprawności (Klasa IIa; Poziom B; zalecenie uaktualnione).

Ogólne monitorowanie i opieka pielęgniarska 

 • Pacjenci z SKŚ powinni być leczeni i monitorowani w oddziale intensywnej terapii lub w dedykowanym oddziale udarowym pod opieką lekarzy oraz pielęgniarek z doświadczeniem w leczeniu ostrych stanów neurologicznych (Klasa I; Poziom B; zalecenie uaktualnione).

Stężenie glukozy 

 • Należy monitorować stężenie glukozy. Należy unikać zarówno hiper- jak i hipoglikemii (Klasa I; Poziom C; zalecenie uaktualnione).

Drgawki i leki przeciwdrgawkowe

 • Kliniczne napady drgawkowe należy leczyć z lekami przeciwpadaczkowymi (Klasa I; Poziom A; bez zmiany w stosunku do poprzednich zaleceń).
 • Pacjenci ze zmienionym stanem psychicznego, u których stwierdzono napadowość w badaniu EEG  należy leczyć z lekami przeciwpadaczkowymi (Klasa I; Poziom C; bez zmiany w stosunku do poprzednich zaleceń).

Leczenie powikłań, leczenie chirurgiczne KUM

 • U wszystkich pacjentów przed rozpoczęciem  żywienia doustnego należy przeprowadzić formalne testy w kierunku zaburzeń połykania w celu zmniejszenia ryzyka zapalenia płuc (Klasa I; Poziom B; nowe zalecenie).
 • Pacjenci z krwotokiem do móżdżku pogarszający się neurologicznie lub którzy  mają ucisk na pień mózgu i/lub wodogłowie spowodowane zamknięciem odpływu z komór mózgowych powinni być leczenie operacyjnie najszybciej jak to możliwe (Klasa I; Poziom B; bez zmiany w stosunku do poprzednich zaleceń).

Zapobieganie nawrotom krwotoku

 • U wszystkich pacjentów należy skutecznie leczyć nadciśnienie tętnicze (Klasa I; Poziom A; zalecenie uaktualnione); leczenie nadciśnienia tętniczego powinno rozpocząć się zaraz po wystąpieniu krwawienia (Klasa I; Poziom A; nowe zalecenie).

Rehabilitacja i zdrowienie 

 • Wszyscy pacjenci po SKŚ powinni mieć dostęp do interdyscyplinarnej rehabilitanci, gdyż niepełnosprawność ma potencjalnie niebezpieczny charakter i złożone wzorce rozwoju a także ze względu na poszerzająca się wiedzę na temat skuteczności rehabilitacji  (Class I; level of evidence A; revised from the previous guideline).
Stroke. Opublikowane online 29 Maja 2105 Full text

17 czerwca 2015

Diagnostyka i leczenie Boreliozy z Lyme zalecenia PTEiLChZ

Diagnostyka i leczenie Boreliozy z Lyme zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
opracowali: Robert Flisiak, Sławomir Pancewicz

"Borelioza z Lyme jest wielonarządową chorobą wywołaną przez krętki Borrelia burgdorferi sensu lato (w Polsce są to: B. burgdorferi, B. garinii, B. afzelii), przenoszone przez kleszcze Ixodes, której obraz kliniczny wiąże się z zajęciem skóry, stawów, układu nerwowego i serca."

http://www.pteilchz.org.pl/data/standardy/borelioza_z_lyme_2011.pdf


Warto zapoznać się również z nowszym artykułem PTEiLChZ:
"DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORÓB PRZENOSZONYCH PRZEZ KLESZCZE. REKOMENDACJE POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPIDEMIOLOGÓW I LEKARZY CHORÓB ZAKAŹNYCH"

http://www.pteilchz.org.pl/data/standardy/kleszcze_2015.pdf

13 czerwca 2015

Congress of Cardiovascular Prevention in Pre-Elderly and Elderly Individuals (CPPEI)

Zapraszam wszystkich zainteresowanych na Kongres Profilaktyki Sercowonaczyniowej u Osób w Wieku Przed-senioralnym i Senioralnym, który odbędzie się w przyszłym roku w Bratysławie w dniach 30 czerwca-2 lipca 2016.   Poniżej informacja w języku angielskim przekazana od organizatorów tego zjazdu:

"It is with a great pleasure that we welcome you to take part at the Congress of Cardiovascular Prevention in Pre-Elderly and Elderly Individuals (CPPEI) – New Achievements in Research Diagnosis and Treatment, which will be taking place in Bratislava on June 30-Jluy 2, 2016. CPPEI congress website is http://cardioelderly.org/
The Congress has been designed to provide an innovative and comprehensive overview of the latest research developments in cardiovascular medicine, as well as responses to the most debatable issues primarily in the areas of the prevention of hypertension, diabetes, metabolic syndrome, coronary artery disease, heart failure, cardiac arrhythmias, stroke and acute coronary syndromes in Pre-Elderly and Elderly Individuals.
Many distinguished cardiologists and scientists have joined the faculty and will take part in this Congress. Papers will be presented in the form of plenary sessions, symposia, workshops, oral presentations and posters and will include superb scientific material that will be carefully selected by the Scientific Abstract Review Committee.
We would like to encourage the pharmaceutical and manufacturing industry to generously support the congress in this very important sector of Cardiovascular Care in older adults.
We hope that you will enjoy the Congress and that your interaction with your colleagues from many different countries will stimulate a creative exchange of ideas that will be personally rewarding. We also hope and trust that you will enjoy your visit to the very beautiful and historic city of Bratislava, in June 2016."