21 sierpnia 2015

Wytyczne AHA/ASA leczenia samostnego krwotoku śródmózgowego 2015


American Heart Association/American Stroke Association (AHA/ASA) wydały nowe wytyczne rozpoznawania i postępowania w samoistnym krwotoku śródmózgowym  (SKŚ).
Wytyczne wydano pod egidą American Academy of Neurology, American Association of Neurological Surgeons, Congress of Neurological Surgeons, i Neurocritical Care Society i opublikowano on-line 29 maja a drukiem ukazłay się w lipcowym wydaniu Stroke.
Aktualne wytyczne są aktualizacją wytycznych z 2010 roku 

Poniżej zalecenia Klasy I

Rozpoznanie i ocena w trybie nagłym

 • Należy przeprowadzić ocenę stanu wyjściowego jako element początkowej oceny pacjenta z SKŚ (Klasa I; Poziom B; nowe zalecenie).
 • Zaleca się wykonanie w trybie naglącym tomografii komputerowej lub badania MRI w celu odróżnienia udaru krwotocznego od niedokrwiennego (Klasa I; Poziom B; bez zmiany w stosunku do poprzednich zaleceń).

Hemostaza i koagulopatie, leki przewciwpłytkowe, profilaktyka zakrzepicy żył głębokich

 • Pacjenci z ciężkimi niedoborami czynników krzepnięcia lub ciężką trombocytopenią powinni być odpowiednio leczeni suplementacją brakującego czynnika lub płytek krwi (Klasa I; Poziom C; bez zmiany).
 • Pacjenci z SKŚ, u których z powodu stosowania antagonistów witaminy K stweirdza się podwyższenie INR  należy wstrzymać podawanie tych leków, zastosować leczenie substytucyjne czynnikami krzepnięcia zależnymi od witaminy K i skorygować INR do wartości prawidłowych, oraz podać dożylnie witaminę K. (Klasa I; Poziom C; bez zmiany w stosunku do poprzednich zaleceń).
 • U pacjentów z SKŚ należy stosować przerywaną kompresję pneumatyczną w celu zapobiegania zaciętości żylnej już w pierwszym dniu przyjęcia (Klasa I; Poziom A; zalecenie uaktualnione).

Ciśnienie tętnicze

 • W przypadku pacjentów z SKŚ i skurczowym ciśnieniem krwi w zakresie 150 do 220 mm Hg  i bez przeciwwskazań do ostrego obniżania ciśnienia tętniczego, bezpieczne jest ostre obniżenie ciśnienia krwi do wartości 140 mm Hg (Klasa I; Poziom A) i może być skuteczne w poprawie rokowania co do sprawności (Klasa IIa; Poziom B; zalecenie uaktualnione).

Ogólne monitorowanie i opieka pielęgniarska 

 • Pacjenci z SKŚ powinni być leczeni i monitorowani w oddziale intensywnej terapii lub w dedykowanym oddziale udarowym pod opieką lekarzy oraz pielęgniarek z doświadczeniem w leczeniu ostrych stanów neurologicznych (Klasa I; Poziom B; zalecenie uaktualnione).

Stężenie glukozy 

 • Należy monitorować stężenie glukozy. Należy unikać zarówno hiper- jak i hipoglikemii (Klasa I; Poziom C; zalecenie uaktualnione).

Drgawki i leki przeciwdrgawkowe

 • Kliniczne napady drgawkowe należy leczyć z lekami przeciwpadaczkowymi (Klasa I; Poziom A; bez zmiany w stosunku do poprzednich zaleceń).
 • Pacjenci ze zmienionym stanem psychicznego, u których stwierdzono napadowość w badaniu EEG  należy leczyć z lekami przeciwpadaczkowymi (Klasa I; Poziom C; bez zmiany w stosunku do poprzednich zaleceń).

Leczenie powikłań, leczenie chirurgiczne KUM

 • U wszystkich pacjentów przed rozpoczęciem  żywienia doustnego należy przeprowadzić formalne testy w kierunku zaburzeń połykania w celu zmniejszenia ryzyka zapalenia płuc (Klasa I; Poziom B; nowe zalecenie).
 • Pacjenci z krwotokiem do móżdżku pogarszający się neurologicznie lub którzy  mają ucisk na pień mózgu i/lub wodogłowie spowodowane zamknięciem odpływu z komór mózgowych powinni być leczenie operacyjnie najszybciej jak to możliwe (Klasa I; Poziom B; bez zmiany w stosunku do poprzednich zaleceń).

Zapobieganie nawrotom krwotoku

 • U wszystkich pacjentów należy skutecznie leczyć nadciśnienie tętnicze (Klasa I; Poziom A; zalecenie uaktualnione); leczenie nadciśnienia tętniczego powinno rozpocząć się zaraz po wystąpieniu krwawienia (Klasa I; Poziom A; nowe zalecenie).

Rehabilitacja i zdrowienie 

 • Wszyscy pacjenci po SKŚ powinni mieć dostęp do interdyscyplinarnej rehabilitanci, gdyż niepełnosprawność ma potencjalnie niebezpieczny charakter i złożone wzorce rozwoju a także ze względu na poszerzająca się wiedzę na temat skuteczności rehabilitacji  (Class I; level of evidence A; revised from the previous guideline).
Stroke. Opublikowane online 29 Maja 2105 Full text

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza