Przejdź do głównej zawartości

Profilaktyka pierwotna udaru mózgu

Dnia 28. października 2014 opublikowano przed drukiem wytyczne American Heart Association (AHA) i American Stroke Association (ASA) dotyczące profilaktyki pierwotnej udaru mózgu (niedokrwiennego i krwotocznego)​
Guidelines for the Primary Prevention of Stroke: A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association, James F. Meschia i wsp.​
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2014/10/28/STR.0000000000000046.abstract​
Przypomnę, że poprzednie wytyczne opublikowano w 2011 roku​
Kalkulator ryzyk asercowo-naczyniowego:AHA/ACC http://my.americanheart.org/cvriskcalculator) to przydtane narzedzie, któr emoż epomóc w identyfuikacji pacjentów, którzy mogą odnieść korzyść z interwencji leczeniczych i tych, których nie musząbyć leczeni ze względu na występowania pojedynczego czynnika ryzyka. Stosowanie kalkulatorów  musi uwzględniać  całokształt profilu ryzyk pacjenta i nie powinno się opierać decyzji terapeutycznych wyłącznie na ich podstawie. (Class IIa; Level of Evidence B).
Poniżej moja prezentacja na Sympozjum naukowo-szkoleniowym w Zielonej Górze w 2014 roku:
Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wytyczne postepowania we wczesnej fazie udaru niedokrwiennego mózgu [aktualizacja]

Aktualizacja: Nowe wytyczne są tutaj: http://neuroguide.neurom.pl/2013/02/wytyczne-ahaasa-leczenia-udaru.html Poniższy wpis służy porówaniu Wytyczne AHA/ASA z 2007 Harold P. Adams Jr, i wsp. Guidelines for the Early Management of Adults With Ischemic Stroke Full Text PDF Uzupełnienia AHA z 2010 r ww wytycznych dotyczące stanów nagłych związancyh z nadciśnieniem  tętniczym w udarze mózgu i SAHu: http://www.acepnewsnetwork.com/fileadmin/site_images/acep/PDFs/Guideline_12pg_0329_REVFINAL_331.pdf

Wytyczne postepowania z pacjentami z chorobą zewnętrzczaszkowych tętnic szyjnych i kręgowych

Fundacja American College of Cardiology Foundation i American Heart Association Task Force on Practice Guidelines opublikowały dnia 31.01.2010 nowe wytyczne postępowania z pacjentami z chorobą tętnic szyjnych i kręgowych. Więcej tu (ang.): http://www.medscape.com/viewarticle/736562  Artykuły z wytycznymi: J Am Coll Cardiol . Published online January 31, 2011. Full text Stroke . Published online January 31, 2011. Full text Circulation . Published online January 31, 2011. Full text

Polskie wytyczne leczenia udaru mózgu 2011 - AKTUALIZACJA

Wytyczne leczenia udaru mózgu opublikowano w suplemencie Suplement nr 1 do Vol. 46 "Neurologii i Neurochirurgii Polskiej" styczeń-luty 2012 pt. "Postępowanie w udarze mózgu. Wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych PTN". Niestety wytyczne nie są dostępne oficjalnie on-line (nie znalazłem ich nawet na stronach obecnego wydawcy Neurologii i Neurochirurgii Polskiej w wersji płatnej lub teoretycznie bezpłatnej dla członkow PTN) Przez pewien czas (mało) dostępna była tylko wersja drukowana. Aktualnie można pobrać wytyczne ze stron Termedii Link: Postępowanie w udarze mózgu W artykule specjalnym "Postępowanie w udarze mózgu – wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Aktualizacja 2013: leczenie trombolityczne" opublikowano uaktualnienie wytycznych leczenia udaru mózgu. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2013; 47, 4: 303-309 DOI (digital object identifier): 10.5114/ninp.2013.36754) lub tu: