18 grudnia 2014

Profilaktyka pierwotna udaru mózgu

Dnia 28. października 2014 opublikowano przed drukiem wytyczne American Heart Association (AHA) i American Stroke Association (ASA) dotyczące profilaktyki pierwotnej udaru mózgu (niedokrwiennego i krwotocznego)​
Guidelines for the Primary Prevention of Stroke: A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association, James F. Meschia i wsp.​
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2014/10/28/STR.0000000000000046.abstract​
Przypomnę, że poprzednie wytyczne opublikowano w 2011 roku​
Kalkulator ryzyk asercowo-naczyniowego:AHA/ACC http://my.americanheart.org/cvriskcalculator) to przydtane narzedzie, któr emoż epomóc w identyfuikacji pacjentów, którzy mogą odnieść korzyść z interwencji leczeniczych i tych, których nie musząbyć leczeni ze względu na występowania pojedynczego czynnika ryzyka. Stosowanie kalkulatorów  musi uwzględniać  całokształt profilu ryzyk pacjenta i nie powinno się opierać decyzji terapeutycznych wyłącznie na ich podstawie. (Class IIa; Level of Evidence B).
Poniżej moja prezentacja na Sympozjum naukowo-szkoleniowym w Zielonej Górze w 2014 roku:
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza