16 marca 2011

Wytyczne EFNS - wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu: przegląd metod diagnostycznych i wytyczne postępowania

Wirusowe zapalenie mózgu jest stanem naglącym. Rokowanie zależy głównie od swoistego patogenu i stanu odporności gospodarza. Szybkie ustalenie właściwego rozpoznania i wprowadzenie leczenia objawowego i swoistego mają duży wpływ na zmniejszenie śmiertelności i ograniczenie trwałego uszkodzenia mózgu u osób, które przeżywają.

A dla zainteresowanych link do artykułu... http://www.mp.pl/artykuly/?aid=55668&spec=60

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza