Przejdź do głównej zawartości

Zalecenia leczenia choroby WIlsona

 

Choroba Wilsona jest chorobą rzadką (1/30 tys. urodzeń) i dostępne rekomendacje jej leczenia oparte są głównie na doświadczeniach lekarzy z ośrodków specjalistycznych. Autorzy przedstawiają aktualne zalecenia dotyczące leczenia przyczynowego choroby Wilsona przygotowane przez międzynarodowe towarzystwa AASLD , EASL i ESPGHAN, które omówiono w tekście a zestawiono w kilku tabelach. Dodatkowo w oparciu o dane z pismiennictwa przedstawiono leczenie objawowe i zebrano je w kolejnych tabelach.

Autorzy podkreślają, że wszystkie dane porównujące skuteczność leków chelatujących oraz soli cynku w leczeniu choroby Wilsona pochodzą z prac retrospektywnych. Dzięki zastosowanemu leczeniu rokowanie w przypadkach szybko rozpoznanej choroby Wilsona jest dobre, u chorych bezobjawowych prawidłowo przyjmowane leki zapobiegają wystąpieniu objawów klinicznych, zaś u pacjentów objawowych większość osiąga co najmniej stabilizację stanu zdrowia. W wytycznych znajdziemy również wskazówki co do leczenia w sytuacjach specyficznych takich jak pacjenci bezobjawowi, kobiety w ciąży i karmienie piersią.

Antos A, Litwin T, Skowrońska M, Kurkowska-jastrzębska I, Członkowska A. Leczenie choroby Wilsona — aktualne zalecenia 2020:223–38. https://doi.org/10.5603/0033


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wytyczne postepowania we wczesnej fazie udaru niedokrwiennego mózgu [aktualizacja]

Aktualizacja: Nowe wytyczne są tutaj: http://neuroguide.neurom.pl/2013/02/wytyczne-ahaasa-leczenia-udaru.html Poniższy wpis służy porówaniu Wytyczne AHA/ASA z 2007 Harold P. Adams Jr, i wsp. Guidelines for the Early Management of Adults With Ischemic Stroke Full Text PDF Uzupełnienia AHA z 2010 r ww wytycznych dotyczące stanów nagłych związancyh z nadciśnieniem  tętniczym w udarze mózgu i SAHu: http://www.acepnewsnetwork.com/fileadmin/site_images/acep/PDFs/Guideline_12pg_0329_REVFINAL_331.pdf

Wytyczne postepowania z pacjentami z chorobą zewnętrzczaszkowych tętnic szyjnych i kręgowych

Fundacja American College of Cardiology Foundation i American Heart Association Task Force on Practice Guidelines opublikowały dnia 31.01.2010 nowe wytyczne postępowania z pacjentami z chorobą tętnic szyjnych i kręgowych. Więcej tu (ang.): http://www.medscape.com/viewarticle/736562  Artykuły z wytycznymi: J Am Coll Cardiol . Published online January 31, 2011. Full text Stroke . Published online January 31, 2011. Full text Circulation . Published online January 31, 2011. Full text

Polskie wytyczne leczenia udaru mózgu 2011 - AKTUALIZACJA

Wytyczne leczenia udaru mózgu opublikowano w suplemencie Suplement nr 1 do Vol. 46 "Neurologii i Neurochirurgii Polskiej" styczeń-luty 2012 pt. "Postępowanie w udarze mózgu. Wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych PTN". Niestety wytyczne nie są dostępne oficjalnie on-line (nie znalazłem ich nawet na stronach obecnego wydawcy Neurologii i Neurochirurgii Polskiej w wersji płatnej lub teoretycznie bezpłatnej dla członkow PTN) Przez pewien czas (mało) dostępna była tylko wersja drukowana. Aktualnie można pobrać wytyczne ze stron Termedii Link: Postępowanie w udarze mózgu W artykule specjalnym "Postępowanie w udarze mózgu – wytyczne Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Aktualizacja 2013: leczenie trombolityczne" opublikowano uaktualnienie wytycznych leczenia udaru mózgu. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2013; 47, 4: 303-309 DOI (digital object identifier): 10.5114/ninp.2013.36754) lub tu: